zobacz inne produkty BioActive-Tech
EnglishEspañol Italiano Français Deutsch Magyar

Sylwetka naukowa twórcy preparatu

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś, ur. w 1970 r. w Lublinie.

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś od 2011r. pełni funkcję kierownika Zakładu Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.
We wcześniejszych latach pełnił także funkcję Kierownika Zakładu Biofizyki w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W latach 1997-1998 był zatrudniony także w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. W latach 1996-1999 był zatrudniony również w Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Mariusza Gagosia związane są głównie z zastosowaniem metod fizycznych: spektroskopii molekularnej, metod fizykochemii powierzchni, analiz termicznych oraz dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach o znaczeniu biologicznym. Według prof. dr hab. M. Gagosia spojrzenie na rzeczywiste układy biologiczne przez pryzmat metod spektroskopii molekularnej stanowi uzupełnienie, które daje biologii nowe możliwości w poznawaniu natury zjawisk przyrodniczych.

Dorobek naukowy prof. dr hab. M. Gagosia to ponad 120 publikacji naukowych i popularnonaukowych, spośród których ponad 80 publikacji zostało opublikowanych w języku angielskim na tzw. liście filadelfijskiej. Indeks H=18, liczba cytowań ~1000. W dorobku naukowym Profesora M. Gagosia na uwagę zasługują również liczne zgłoszenia patentowe i patenty.

Profesor M. Gagoś czynnie uczestniczył w dwunastu projektach badawczych, w tym funkcję kierownika projektu pełnił dziewięciokrotnie. Przebywał na stypendiach naukowych we Włoszech. Jest laureatem bardzo prestiżowego konkursu EMBO (European Molecular Biology Organization). Jest uznanym przez PAP popularyzatorem nauki wśród dzieci. Był współorganizatorem Uniwersytetu Dziecięcego w Lublinie.

Od wielu lat jest recenzentem prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Wypromował czworo doktorantów. Aktualnie jest promotorem w kolejnych przewodach doktorskich z Dziedziny Biologii i Biotechnologii.

Od roku 2012 do 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BioActive-Tech Sp. z o.o., firmy o profilu biotechnologicznym, posiadającej w portfolio patenty i zgłoszenia patentowe polskie i międzynarodowe. Twórcą tych Wynalazków objętych ochroną patentową jest prof. dr hab. Mariusz Gagoś. Co najmniej dwa patenty Profesora M. Gagosia zostały dotychczas wdrożone na rynek polski, a także na rynek światowy.

Szczególnie wyjątkowy w skali światowej jest Wynalazek Profesora M. Gagosia na preparat Vitaeapis®, chroniący pszczoły przed działaniem środków ochrony roślin.

Więcej informacji: nauka-polska.pl

Wywiad prof. nt.preparatu Vitaeapis

Wykład prof. Mariusza Gagosia

Liczba cytowani ~1000. Indeks H=18

 1. Matwijczuk, A., D. Karcz, K. Pustuła, M. Makowski, A. Górecki, D. Kluczyk, M.M. Karpińska, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Spectroscopic and theoretical studies of fluorescence effects in bio-active: 4-(5-(methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol and 4-(5-(methylamino-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol compounds: Effect of molecular aggregation and amino group position. Journal of Luminescence, 2018. 201: p. 44-56.
 2. Matwijczuk, A., E. Janik, R. Luchowski, A. Niewiadomy, W.I. Gruszecki, and M. Gagoś, Spectroscopic studies of the molecular organization of 4-([1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridin-3-yl)-6-methylbenzene-1,3-diol in selected solvents. Journal of Luminescence, 2018. 194: p. 208-218.
 3. Matwijczuk, A., A. Górecki, M. Makowski, K. Pustuła, A. Skrzypek, J. Waś, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Spectroscopic and Theoretical Studies of Fluorescence Effects in 2-Methylamino-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Induced by Molecular Aggregation. Journal of Fluorescence, 2018. 28(1): p. 65-77.
 4. Hoser, A.A., D.M. Kamiński, A. Skrzypek, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, and K. Woźniak, Interplay of Inter- and Intramolecular Interactions in Crystal Structures of 1,3,4-Thiadiazole Resorcinol Derivatives. Crystal Growth and Design, 2018. 18(7): p. 3851-3862.
 5. Mroczek-Zdyrska, M., K. Kornarzyński, S. Pietruszewski, and M. Gagoś, The effects of low-frequency magnetic field exposure on the growth and biochemical parameters in lupin (Lupinus angustifolius L.). Plant Biosystems, 2017. 151(3): p. 504-511.
 6. Matwijczuk, A., G. Zając, R. Kowalski, M. Kachel-Jakubowska, and M. Gagoś, Spectroscopic studies of the quality of fatty acid methyl esters derived from waste cooking oil. Polish Journal of Environmental Studies, 2017. 26(6): p. 2643-2650.
 7. Matwijczuk, A., D. Kluczyk, A. Górecki, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Spectroscopic Studies of Fluorescence Effects in Bioactive 4-(5-Heptyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Benzene-1,3-Diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Benzene-1,3-Diol Molecules Induced by pH Changes in Aqueous Solutions. Journal of Fluorescence, 2017. 27(4): p. 1201-1212.
 8. Matwijczuk, A., D. Karcz, R. Walkowiak, J. Furso, B. Gładyszewska, S. Wybraniec, A. Niewiadomy, G.P. Karwasz, and M. Gagoś, Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function. Journal of Physical Chemistry A, 2017. 121(7): p. 1402-1411.
 9. Karcz, D., A. Matwijczuk, B. Boroń, B. Creaven, L. Fiedor, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Isolation and spectroscopic characterization of Zn(II), Cu(II), and Pd(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ligand. Journal of Molecular Structure, 2017. 1128: p. 44-50.
 10. Kamiński, D.M., K. Gawęda, M. Arczewska, B. Senczyna, and M. Gagoś, A kinetic study of xanthohumol cyclization to isoxanthohumol – A role of water. Journal of Molecular Structure, 2017. 1139: p. 10-16.
 11. Kachel-Jakubowska, M., J. Strubińska, A. Matwijczuk, and M. Gagoś, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures. Polish Journal of Environmental Studies, 2017. 26(4): p. 1565-1573.
 12. Kachel-Jakubowska, M., A. Matwijczuk, and M. Gagoś, Analysis of the physicochemical properties of post-manufacturing waste derived from production of methyl esters from rapeseed oil. International Agrophysics, 2017. 31(2): p. 175-182.
 13. Gola, J.M., B. Strzałka-Mrozik, C. Kruszniewska-Rajs, J. Adamska, M. Gagoś, and U. Mazurek, Differential expression of microRNAs and their predicted targets in renal cells exposed to amphotericin B and its complex with copper (II) ions. Toxicology Mechanisms and Methods, 2017. 27(7): p. 537-543.
 14. Gola, J., B. Strzałka-Mrozik, E. Wieczorek, C. Kruszniewska-Rajs, J. Adamska, M. Gagoś, G. Czernel, and U. Mazurek, Amphotericin B–copper (II) complex alters transcriptional activity of genes encoding transforming growth factor-beta family members and related proteins in renal cells. Pharmacological Reports, 2017. 69(6): p. 1308-1314.
 15. Gola, J., B. Strzałka-Mrozik, C. Kruszniewska-Rajs, A. Janiszewski, B. Skowronek, M. Gagoś, G. Czernel, and U. Mazurek, A new form of amphotericin B – the complex with copper (II) ions – downregulates sTNFR1 shedding and changes the activity of genes involved in TNF-induced pathways: AmB–Cu2+downregulates sTNFR1 shedding and changes the activity of genes involved in TNF-induced pathways. Pharmacological Reports, 2017. 69(1): p. 22-28.
 16. Chudzik, B., G. Czernel, A. Miaskowski, and M. Gagoś, Amphotericin B-copper(II) complex shows improved therapeutic index in vitro. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017. 97: p. 9-21.
 17. Arczewska, M., S. Muszyński, A. Kwaśniewska, N. Kowal, M. Gagoś, and B. Gladyszewska, Wollastonite-filled and Arabic gum-modified starch films. Part 3∗∗. Optical properties. Przemysl Chemiczny, 2017. 96(3): p. 698-700.
 18. Arczewska, M., D.M. Kamiński, B. Gieroba, and M. Gagoś, Acid-Base Properties of Xanthohumol: A Computational and Experimental Investigation. Journal of Natural Products, 2017. 80(12): p. 3194-3202.
 19. Sławińska-Brych, A., B. Zdzisińska, M. Dmoszyńska-Graniczka, W. Jeleniewicz, J. Kurzepa, M. Gagoś, and A. Stepulak, Xanthohumol inhibits the extracellular signal regulated kinase (ERK) signalling pathway and suppresses cell growth of lung adenocarcinoma cells. Toxicology, 2016. 357-358: p. 65-73.
 20. Mroczek-Zdyrska, M., K. Kornarzyński, S. Pietruszewski, and M. Gagoś, Stimulation with a 130-mT magnetic field improves growth and biochemical parameters in lupin (Lupinus angustifolius l.). Turkish Journal of Biology, 2016. 40(3): p. 699-705.
 21. Matwijczuk, A., D. Kluczyk, A. Górecki, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Solvent Effects on Molecular Aggregation in 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol. Journal of Physical Chemistry B, 2016. 120(32): p. 7958-7969.
 22. Kluczyk, D., A. Matwijczuk, A. Górecki, M.M. Karpińska, M. Szymanek, A. Niewiadomy, and M. Gagoś, Molecular organization of dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers containing bioactive compounds 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diols. Journal of Physical Chemistry B, 2016. 120(47): p. 12047-12063.
 23. Klimek, K., J. Strubińska, G. Czernel, G. Ginalska, and M. Gagoś, In vitro evaluation of antifungal and cytotoxic activities as also the therapeutic safety of the oxidized form of amphotericin B. Chemico-Biological Interactions, 2016. 256: p. 47-54.
 24. Dresler, S., T. Kubrak, E. Rutkowska, M. Gagoś, A. Bogucka-Kocka, R. Świeboda, and M. Wójcik, Comparison of Analytical Methods in Chemometric Fingerprinting of Metallicolous and Non-metallicolous Populations of Echium vulgare L. Phytochemical Analysis, 2016: p. 239-248.
 25. Czernel, G., R. Typek, K. Klimek, A. Czuryło, A.L. Dawidowicz, and M. Gagoś, Catalytic effect of free iron ions and heme-iron on chromophore oxidation of a polyene antibiotic amphotericin B. Journal of Molecular Structure, 2016. 1111: p. 69-75.
 26. Chudzik, B., A. Miaskowski, Z. Surowiec, G. Czernel, T. Duluk, A. Marczuk, and M. Gagoś, Effectiveness of magnetic fluid hyperthermia against Candida albicans cells. International Journal of Hyperthermia, 2016. 32(8): p. 842-857.
 27. Arczewska, M., G. Czernel, and M. Gagoś, Effect of the amphotericin B and its copper complex on a model of the outer leaflet of human erythrocyte membrane. Journal of Physical Chemistry B, 2016. 120(43): p. 11191-11204.
 28. Matwijczuk, A., D. Kamiński, A. Górecki, A. Ludwiczuk, A. Niewiadomy, S. Maćkowski, and M. Gagoś, Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-((4-Fluorophenyl)amino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole. Journal of Physical Chemistry A, 2015. 119(44): p. 10791-10805.
 29. Matwijczuk, A., A. Górecki, D. Kamiński, B. Mys̈liwa-Kurdziel, L. Fiedor, A. Niewiadomy, G.P. Karwasz, and M. Gagoś, Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol. Journal of Fluorescence, 2015. 25(6): p. 1867-1874.
 30. Kamiński, D.M., D. Pociecha, E. Górecka, and M. Gagoś, The influence of amphotericin B on the molecular organization and structural properties of DPPC lipid membranes modified by sterols. Journal of Molecular Structure, 2015. 1082: p. 7-11.
 31. Gola, J., A. Skubis, B. Sikora, C. Kruszniewska-Rajs, J. Adamska, U. Mazurek, B. Strzałka-Mrozik, G. Czernel, and M. Gagoś, Expression profiles of genes related to melatonin and oxidative stress in human renal proximal tubule cells treated with antibiotic amphotericin B and its modified forms. Turkish Journal of Biology, 2015. 39(6): p. 856-864.
 32. Chudzik, B., M. Koselski, A. Czuryło, K. Trębacz, and M. Gagoś, A new look at the antibiotic amphotericin B effect on Candida albicans plasma membrane permeability and cell viability functions. European Biophysics Journal, 2015. 44(1-2): p. 77-90.
 33. Kamiński, D.M., G. Czernel, B. Murphy, B. Runge, O.M. Magnussen, and M. Gagoś, Effect of cholesterol and ergosterol on the antibiotic amphotericin B interactions with dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers: X-ray reflectivity study. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2014. 1838(11): p. 2947-2953.
 34. Kamiński, D.M., M. Arczewska, D. Pociecha, E. Górecka, A. Ste¸pniewski, and M. Gagoś, Antibiotic amphotericin B-DPPC lipid complex: X-ray diffraction and FTIR studies. Journal of Molecular Structure, 2014. 1080: p. 57-62.
 35. Gagoś, M. and G. Czernel, Oxidized forms of polyene antibiotic amphotericin B. Chemical Physics Letters, 2014. 598: p. 5-9.
 36. Bartnika, M., M. Arczewska, A.A. Hoser, T. Mroczek, D.M. Kamiński, K. Głowniak, M. Gagoś, and K. Woźniak, Single crystal X-ray diffraction, spectroscopicand mass spectrometric studies of furanocoumarin peucedanin. Natural Product Communications, 2014. 9(1): p. 71-74.
 37. Pietrow, M., M. Gagoś, and D. Kamiński, The influence of crystal morphology on the process of positronium formation in docosane. The accessibility of electrons for trapping. Radiation Physics and Chemistry, 2013. 88: p. 38-44.
 38. Hoser, A.A., D.M. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, and K. Woźniak, On polymorphism of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4- thiadiazole (FABT) DMSO solvates. CrystEngComm, 2013. 15(10): p. 1978-1988.
 39. Chudzik, B., I.B. Tracz, G. Czernel, M.J. Fiołka, G. Borsuk, and M. Gagoś, Amphotericin B-copper(II) complex as a potential agent with higher antifungal activity against Candida albicans. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2013. 49(5): p. 850-857.
 40. Arczewska, M., D.M. Kamiński, E. Górecka, D. Pociecha, E. Rój, A. Sławińska-Brych, and M. Gagoś, The molecular organization of prenylated flavonoid xanthohumol in DPPC multibilayers: X-ray diffraction and FTIR spectroscopic studies. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2013. 1828(2): p. 213-222.
 41. Strachecka, A., G. Borsuk, K. Olszewski, J. Paleolog, M. Gagoś, J. Chobotow, A. Nawrocka, M. Gryzińska, and M. Bajda, The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera). Journal of Apicultural Science, 2012. 56(2): p. 107-113.
 42. Rój, E., M. Gagoś, and A. Dobrzyńska-Inger. Cost optimization of extract production in supercritical extraction process with the use of CO2- A novel approach. in Procedia Engineering. 2012.
 43. Kamiński, D.M., A. Matwijczuk, D. Pociecha, E. Górecka, A. Niewiadomy, M. Dmowska, and M. Gagoś, Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organisation and structural properties of the DPPC lipid multibilayers. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2012. 1818(11): p. 2850-2859.
 44. Jarzembska, K.N., D. Kamiński, A.A. Hoser, M. Malińska, B. Senczyna, K. Woźniak, and M. Gagoś, Controlled crystallization, structure, and molecular properties of iodoacetylamphotericin B. Crystal Growth and Design, 2012. 12(5): p. 2336-2345.
 45. Grzyb, J., M. Gagoś, B. Myśliwa-Kurdziel, M. Bojko, W.I. Gruszecki, A. Waloszek, and K. Strzałka, Cadmium inhibitory action leads to changes in structure of ferredoxin:NADP + oxidoreductase. Journal of Biological Physics, 2012. 38(3): p. 415-428.
 46. Gagoś, M., D. Kamiński, M. Arczewska, B. Krajnik, and S. MaćKowski, Spectroscopic evidence for self-organization of N -iodoacetylamphotericin B in crystalline and amorphous phases. Journal of Physical Chemistry B, 2012. 116(42): p. 12706-12713.
 47. Gagoś, M. and M. Arczewska, FTIR spectroscopic study of molecular organization of the antibiotic amphotericin B in aqueous solution and in DPPC lipid monolayers containing the sterols cholesterol and ergosterol. European Biophysics Journal, 2012. 41(8): p. 663-673.
 48. Gagoś, M., A. Matwijczuk, D. Kamiński, A. Niewiadomy, R. Kowalski, and G.P. Karwasz, Spectroscopic studies of intramolecular proton transfer in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole. Journal of Fluorescence, 2011. 21(1): p. 1-10.
 49. Gagoś, M., G. Czernel, D.M. Kamiński, and K. Kostro, Spectroscopic studies of amphotericin B-Cu2+complexes. BioMetals, 2011. 24(5): p. 915-922.
 50. Gagoś, M., M. Arczewska, and W.I. Gruszecki, Raman spectroscopic study of aggregation process of antibiotic amphotericin B induced by H+, Na+, and K+ ions. Journal of Physical Chemistry B, 2011. 115(17): p. 5032-5036.
 51. Gagoś, M. and M. Arczewska, Influence of K+ and Na+ ions on the aggregation processes of antibiotic amphotericin B: Electronic absorption and FTIR spectroscopic studies. Journal of Physical Chemistry B, 2011. 115(12): p. 3185-3192.
 52. Borsuk, G., K. Olszewski, A. Strachecka, J. Paleolog, and M. Gagoś, Microscopic image of honeybee drone spermatozoa in three diluents. Journal of Apicultural Science, 2011. 55(2): p. 5-13.
 53. Arczewska, M. and M. Gagoś, Molecular organization of antibiotic amphotericin B in dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers induced by K+ and Na + ions: The Langmuir technique study. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2011. 1808(11): p. 2706-2713.
 54. Kamiński, D.M., A.A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, and K. Woźniak, Solvatomorphism of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4- thiadiazole chloride. Crystal Growth and Design, 2010. 10(8): p. 3480-3488.
 55. Gagoś, M. and M. Arczewska, Spectroscopic studies of molecular organization of antibiotic amphotericin B in monolayers and dipalmitoylphosphatidylcholine lipid multibilayers. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2010. 1798(11): p. 2124-2130.
 56. Muszyński, S., M. Gagoś, and S. Pietruszewski, Short-term pre-Germination exposure to ELF magnetic field does not influence seedling growth in durum wheat (Triticum durum). Polish Journal of Environmental Studies, 2009. 18(6): p. 1065-1072.
 57. Gruszecki, W.I., R. Luchowski, M. Gagoś, M. Arczewska, P. Sarkar, M. Hereć, B. Myśliwa-Kurdziel, K. Strzałka, I. Gryczynski, and Z. Gryczynski, Molecular organization of antifungal antibiotic amphotericin B in lipid monolayers studied by means of Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy. Biophysical Chemistry, 2009. 143(1-2): p. 95-101.
 58. Hereć, M., M. Gagoś, M. Kulma, K. Kwiatkowska, A. Sobota, and W.I. Gruszecki, Secondary structure and orientation of the pore-forming toxin lysenin in a sphingomyelin-containing membrane. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2008. 1778(4): p. 872-879.
 59. Grzyb, J., M. Gagoś, W.I. Gruszecki, M. Bojko, and K. Strzałka, Interaction of ferredoxin:NADP+ oxidoreductase with model membranes. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2008. 1778(1): p. 133-142.
 60. Gagoś, M., M. Hereć, M. Arczewska, G. Czernel, M. Dalla Serra, and W.I. Gruszecki, Anomalously high aggregation level of the polyene antibiotic amphotericin B in acidic medium: Implications for the biological action. Biophysical Chemistry, 2008. 136(1): p. 44-49.
 61. Gagoś, M. and W.I. Gruszecki, Organization of polyene antibiotic amphotericin B at the argon-water interface. Biophysical Chemistry, 2008. 137(2-3): p. 110-115.
 62. Gagoś, M., Molecular organization of 2-(2,4-dihydroxylphenyl)-5,6-dichlor 1,3-benzothiazole in monomolecular layers formed with diphytanoylphosphatidylcholine: A linear dichroism-FTIR study. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2008. 1778(11): p. 2520-2525.
 63. Sujak, A., M. Gagoś, M.D. Serra, and W.I. Gruszecki, Organization of two-component monomolecular layers formed with dipalmitoylphosphatidylcholine and the carotenoid pigment, canthaxanthin. Molecular Membrane Biology, 2007. 24(5-6): p. 431-441.
 64. Hereć, M., A. Islamov, A. Kuklin, M. Gagoś, and W.I. Gruszecki, Effect of antibiotic amphotericin B on structural and dynamic properties of lipid membranes formed with egg yolk phosphatidylcholine. Chemistry and Physics of Lipids, 2007. 147(2): p. 78-86.
 65. Gabrielska, J., M. Gagoś, J. Gubernator, and W.I. Gruszecki, Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: A 1H NMR study. FEBS Letters, 2006. 580(11): p. 2677-2685.
 66. Gagoś, M., G. Menestrina, A. Niewiadomy, and W.I. Gruszecki, Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2-(2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole in solution and in monolayers: An effect of pH. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2005. 80(2): p. 101-106.
 67. Gagoś, M., J. Gabrielska, M. Dalla Serra, and W.I. Gruszecki, Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: Monomolecular layer technique and linear dichroism-FTIR studies. Molecular Membrane Biology, 2005. 22(5): p. 433-442.
 68. Gagoś, M., A. Niewiadomy, and W.I. Gruszecki, Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2-(2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole (dHBBT) in solution and in lipid membranes studied by means of electronic absorption spectroscopy. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2004. 76(1-3): p. 33-40.
 69. Gruszecki, W.I., M. Gagoś, M. Hereć, and P. Kernen, Organization of antibiotic amphotericin B in model lipid membranes. A mini review. Cellular and Molecular Biology Letters, 2003. 8(1): p. 161-170.
 70. Gruszecki, W.I., M. Gagoś, and M. Hereć, Dimers of polyene antibiotic amphotericin B detected by means of fluorescence spectroscopy: Molecular organization in solution and in lipid membranes. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2003. 69(1): p. 49-57.
 71. Gruszecki, W.I., M. Gagoś, and P. Kernen, Polyene antibiotic amphotericin B in monomolecular layers: Spectrophotometric and scanning force microscopic analysis. FEBS Letters, 2002. 524(1-3): p. 92-96.
 72. Gagoś, M., R. Koper, and W. Gruszecki, Spectrophotometric analysis of organisation of dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers containing the polyene antibiotic amphotericin B. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2001. 1511(1): p. 90-98.