zobacz inne produkty BioActive-Tech
EnglishEspañol Italiano Français Deutsch Magyar

W wyniku zastosowania preparatu Vitaeapis® zwiększa się siła obronna rodziny pszczelej przed zatruciami i chorobami. Vitaeapis® stanowi „tarczę antyoksydacyjną” w postaci flawonoidów chmielowych. Powoduje również oczyszczenie organizmu pszczoły z toksyn, aktywując naturalne mechanizmy obronne pszczół.

Przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność preparatu Vitaeapis® w ochronie rodzin pszczelich przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów w wyniku nieprawidłowo wykonanych zabiegów rolniczych i sadowniczych z użyciem środków ochrony roślin. Składniki pochodzenia naturalnego – flawonoidy chmielowe są znakomicie przyswajane w przewodzie pokarmowym pszczoły. Preparat uzupełnia niedobór flawonoidów w diecie pszczół.

Preparat Vitaeapis® działa ochronnie przed negatywnymi skutkami działania insektycydów – po zastosowaniu preparatu pszczoły żyją nawet po bezpośrednim kontakcie z pestycydami (szczegóły w miesięczniku „Pszczelarstwo” 2014, nr 3).

Liczne badania laboratoryjne oraz terenowe potwierdzają, że pszczoły, które pobrały Vitaeapis®, a następnie miały bezpośredni kontakt z opryskami na pożytkach, nie wykazywały oznak utraty pamięci i orientacji.

Według hipotezy Twórcy preparatu, prawdopodobnie dzięki Vitaeapis® molekuły neonikotynoidów nie docierają do receptora nikotynowego i nie blokują jego czynności. Można przypuszczać, że cząsteczki preparatu Vitaeapis® tworzą swego rodzaju „barierę osłonową” blokującą propagację neonikotynoidów w organizmie pszczoły.

Vitaeapis® wychodzi zatem naprzeciw potrzeby jaką jest selektywna ochrona pszczół przed negatywnym działaniem neonikotynoidów na rodziny pszczele.

Ponadto przeprowadzone badania wskazują, że preparat Vitaeapis® jest atrakcyjny dla pszczół pod względem zapachu i smaku (smak: chętnie i w krótkim czasie pszczoły pobierają go w syropie cukrowym, zapach: skuteczna próba rabunku rodziny, w której podany był preparat w syropie, pomimo zabezpieczenia i występowania pożytku w terenie). Zatem „żywienie ma ogromne znaczenie”, a Vitaeapis® jest znakomitym atraktantem i dodany do syropu cukrowego wpływa pozytywnie na pobieranie pokarmu przez pszczoły.

Istotnym jest fakt, że zastosowanie Vitaeapis® nie ma wpływu na wzrost stężenia pozostałości środków ochrony roślin, które ewentualnie mogą znaleźć się w miodzie. Brak wpływu Vitaeapis® na stężenie pozostałości środków ochrony roślin potwierdzono badaniami LC-MS/MS.

Produkt powinien być stosowany przez cały sezon, również w okresie pożytkowym. Nie wykazuje karencji.

Ochrona przed zatruciami pszczół oraz jednoczesny większy wigor i instynkt higieniczny rodziny pszczelej to nakładające się rezultaty działania preparatu Vitaeapis®, których wspólnym mianownikiem jest wyższa produktywność rodziny pszczelej.

Zobacz artykuł w miesięczniku PSZCZELARSTWO marzec 2014