zobacz inne produkty BioActive-Tech
EnglishEspañol Italiano Français Deutsch Magyar

Wyjątkowa skuteczność mieszanki paszowej uzupełniającej dla pszczół Vitaeapis® dowodzi, że żywienie ma szczególne znaczenie dla zdrowia, dynamicznego rozwoju i wigoru rodziny pszczelej.

Główna idea preparatu Vitaeapis® to wykorzystanie „potencjału obronnego” samych pszczół. W konsekwencji następuje również znaczący wzrost czerwienia matki oraz wzrost siły rodziny pszczelej. Silna rodziny oznacza wyższą produktywność.

W celu wzrostu siły obronnej rodziny pszczelej przed zatruciami i chorobami Vitaeapis® należy stosować przez cały sezon i na każde pokolenie pszczół w rodzinie, a w szczególności Vitaeapis® Premium zwłaszcza przed zimowlą.

Vitaeapis®, wpływając na instynkt higieniczny pszczół powoduje, że wszelkie źródła zakażenia takie jak grzybica (grzybica wapienna, Nossema apis i cerana) oraz zakaźne bakteryjne choroby czerwiu (zgnilce: europejski i amerykański) fizycznie wyrzucane są przez pszczoły poza ul. Taki zabieg powoduje usunięcie źródeł zakażenia (chory czerw oraz chore i martwe pszczoły) na zewnątrz ula. Podając pszczołom Vitaeapis® można znacznie ograniczyć występowanie chorób pszczół poprzez odpowiednią profilaktykę.

Aktywacja instynktu higienicznego powoduje fizyczne zrzucanie przez pszczoły roztoczy Varroa. Czysty ul to zwiększenie czerwienia matki, a w konsekwencji – silna i zdrowa rodzina pszczela. W niektórych rodzinach następuje cicha wymiana matki.

Jako superorganizm, pszczoły miodne dysponują możliwościami niedostępnymi dla gatunków zwierząt żyjących samotnie. W tym kontekście szczególne znaczenie ma dbałość pszczół o utrzymanie higieny w gnieździe. Zachowania higieniczne pszczół to cecha, która koreluje z opornością na grzybice, zgnilca amerykańskiego, Varroa destructor oraz inne choroby rozwijające się w ulu. Na skutek zachowań higienicznych pszczoły są w stanie wykryć, otworzyć i usunąć zainfekowany czerw, zanim stanie się zaraźliwy i w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, a nawet ją wyeliminować.

Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® na rodziny pszczele następuje wzmożony ruch pszczół na wylotku oraz zwiększa się obronność ula. Ponadto odnotowano nasiloną aktywność pszczół oraz wzrost ich wigoru. W pierwszej połowie sierpnia w ulach zabezpieczonych preparatem Vitaeapis® zauważono znaczną, w porównaniu z kontrolą, intensyfikację czerwienia matek pszczelich.

Przeprowadzono specjalistyczne badania nad instynktem higienicznym pszczół, polegające na zamrożeniu zasklepionego czerwiu lub nakłuwaniu go igłą. Celem była ocena czasu reakcji pszczół koniecznego do zlokalizowania martwych larw, a następnie usunięcia ich z ula.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że czas reakcji pszczół zabezpieczonych preparatem Vitaeapis® skraca się dwu, a nawet trzykrotnie, zależnie od grupy kontrolnej.

W krótkim czasie pszczoły wyrzuciły martwy czerw na zewnątrz ula, eliminując rozwój zakażeń. Ten fakt oznacza, że preparat Vitaeapis® wspomaga, a nawet przywraca, naturalny instynkt higieniczny pszczół.

Ponadto stwierdzono, że analogiczny mechanizm działania występuje w rodzinach pszczelich dotkniętych grzybicą. Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® nastąpiło sprawniejsze oczyszczanie gniazda z wapiennych mumii (przerośniętego grzybnią martwego czerwiu) przez pszczoły. Zatem same pszczoły poprzez fizyczne oczyszczanie gniazda hamują dalszy rozwój choroby.

Wiele doniesień pszczelarzy wskazuje na fakt, że po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® w rodzinach chorych na grzybicę nastąpiła cicha wymiana matki. Zatem preparat Vitaeapis® może uruchamiać mechanizmy prowadzące do diagnozowania matki jako rezerwuaru chorób (wektora przenoszenia) z jednoczesnym sygnałem dla pszczół do jej cichej wymiany.

Podobne obserwacje poczyniono w przypadku inwazji Varroa destructor. Po zastosowaniu preparatu Vitaeapis® zaobserwowano znaczący osyp V. destructor na dennicę. Wnikliwa obserwacja wykazała, że Varroa są żywe, i zostały zrzucone z pszczół w wyniku tzw. efektu iskania się. Oznacza to, że preparat nie zabija V. destructor, lecz pszczoły w wyniku podniesionego instynktu higienicznego same zrzucają go w rezultacie samoczyszczania.

Ten fakt oznacza, że Vitaeapis® nie posiada właściwości leczniczych i nie jest lekiem, gdyż leki stosowane na Varroa destructor uśmiercają ją!